Velkommen

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.
Vi forsøker å ha god telefontilgjengelighet. Vi har 5 helsesekretærer som står på for å gjøre ventetiden i telefonen så kort som mulig.

Vi er takknemmelig hvis ordinære henvendelser skjer etter kl. 09:00, da tiden mellom 08-09:00 er viktig for de pasienter som trenger time samme dag.

Vi tilbyr online tjenester for dem som ikke liker å stå i telefonkø. Det er viktig å være oppmerksom på at det er ventetid på 1-3 uker på time.  Du kan bestille resept kun på faste medisiner på nett. 

Våre medarbeidere har spesialkompetanse på lungefunksjonsmåling, diabetesveiledning, demensutredning og allergiutredning. Du kan få time for dette etter henvisning fra din fastlege.

Velkommen til våre nyoppussede lokaler i Mellombølgen 47.Viktig informasjon

10. oktober 2014 kl. 09:32

Endring av åpningstid fra 1.novenber 2014

Nye åpningstider fra 01.11.2014

Mandag til fredag 08.00- 15.30.

1. oktober 2014 kl. 13:52

Journaloverføring ved bytte av Fastlege

Ved bytte av fastlege må pasienten selv sørge for at journal blir oversendt til ny fastlege ved å sende oss en skriftlig dokumentasjon på dette.

Takst journaloverføring kr. 85,- + gebyr 50,-

25. september 2014 kl. 13:36

Influensavaksine høst 2014

Influensavaksinasjon starter opp i uke 40.

Ingen timebestilling for dette.

Pris pr. vaksine Kr. 200,-

31. juli 2014 kl. 08:30

Dr.Mina Dahli er vikar for Dr. Ruchika Sarna

Hun jobber mandag, tirsdag og torsdag

13. desember 2012 kl. 12:46

E-resepter

Resepter overføres nå elektronisk til valgfritt apotek, og kan hentes der direkte.

Det er 2 dagers bestillingstid på resepter.

Pasienten betaler ikke for denne tjenesten.

29. november 2012 kl. 14:09

Dr. Benedicte P. Wiik er vikar for Dr. Widerøe.

Dr. Wiik jobber tirsdag, onsdag og fredag.

Dr. Widerøe jobber mandag, tirsdag og torsdag.